top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัว

DAQI CONCEPT Inc. ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลของคุณตามที่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อนุญาตเท่านั้น การใช้เว็บไซต์ของเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราแสดงว่าคุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เมื่อคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่างบนไซต์นี้ เช่น การขอแคตตาล็อกหรือการรวมไว้ในรายชื่ออีเมล เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเองโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มออนไลน์ การดำเนินการเหล่านี้เป็นทางเลือกสำหรับคุณที่จะเข้าร่วม หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมเหล่านี้ เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลระบุตัวตนส่วนบุคคลอื่น ๆ ข้อมูลบางส่วนที่เราขอให้คุณระบุจะถูกระบุว่าจำเป็นและบางส่วนเป็นไปตามความสมัครใจ หากคุณไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง คุณจะไม่สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นได้

นอกจากนี้เรายังรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (เช่น ที่อยู่ IP เซิร์ฟเวอร์โดเมน ประเภทคอมพิวเตอร์ ประเภทเว็บเบราว์เซอร์ และที่อยู่ของไซต์อ้างอิงหรือที่เรียกว่าข้อมูลการเข้าชม) จากคุณเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเลือกที่จะ ให้ข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลบนเว็บไซต์นี้ หรือผ่านการมีส่วนร่วมในโปรแกรมอีเมล การชิงโชค การประกวด การสำรวจ หรือเนื้อหาหรือข้อเสนอแนะที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์นี้

DAQI CONCEPT Inc. จะไม่ขาย แลกเปลี่ยน หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอก DAQI CONCEPT Inc. อาจแบ่งปันข้อมูลของคุณหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่งศาล หรือกระบวนการทางกฎหมาย หรือหากเราเชื่อว่าจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวกับหน่วยงานของรัฐ เราอาจแบ่งปันข้อมูลเพื่อปกป้องสิทธิ์หรือทรัพย์สินของเรา หรือหากสิทธิ์ของบุคคลที่สามใด ๆ ตกอยู่ในอันตราย

bottom of page